Fotoreportaże

Koncert dyplomowy
studentów
specjalizacji dyrygenckiej







Orkiestra Smyczkowa Uniwersytetu Śląskiego
Zespół Kameralistów „Pro Arte Et Musica” z Lędzin

dyrygenci:
Barbara Badura, Barbara Wójcik,
Marta Rubik, Magdalena Królak

soliści:
Dorota Musialik, Judyta Ćwik – skrzypce,
Agata Socha - wiolonczela

24 maja 2011, Kościół św. Elżbiety w Cieszynie

Koncerty



foto: Stanisław Konopka ©