Studia

Harmonogramy, przydziały, terminy


Rozkład zajęć grupowych, terminy zaliczeń i egzaminów,
przydziały do prowadzących zajęcia nauczycieli akademickich

Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian,
dotyczy to przede wszystkim sal.