Fotoreportaże

Cieszyńska Orkiestra Dęta
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Międzynarodowy Konkurs
Wielkich Orkiestr Dętych

Ostrava,15 -18 października 2009

Cieszyńska Orkiestra Dęta
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Koncert charytatywny
na rzecz ofiar powodzi
DOM NARODOWY w Cieszynie,
16 czerwca 2010foto: Piotr Cirbus ©