Nasz Instytut

Ogłoszenia, telewizja UŚ


Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci


śp. dra Zygmunta Antonika

27 kwietnia 2017 roku odszedł nasz Kolega i serdeczny Przyjaciel, organista, kompozytor, pedagog, organizator
i kierownik artystyczny festiwali muzycznych, wieloletni wykładowca w naszym Instytucie.


Będzie nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ.


Uroczystości żałobne rozpoczną się w Archikatedrze Chrystusa Króla
w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49a, w dniu 4 maja 2017 r. o godz. 9:00.
Po Mszy świętej odbędzie się ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.2 grudnia 2013 r. oficjalnie uruchomiono internetową muzyczną kolekcję poświęconą Witoldowi Lutosławskiemu, Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu oraz Krzysztofowi Pendereckiemu.
Serwis przygotowany i uruchomiony został przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) pod adresem:

http://www.trzejkompozytorzy.pl/ (wersja polskojęzyczna)
oraz
http://www.threecomposers.pl/ (wersja anglojęzyczna).

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy m.in. z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przede wszystkim
z dr Agnieszką Kopińską, znakomitą pianistką i kameralistką.

Utwory Witolda Lutosławskiego w wykonaniu Agnieszki Kopińskiej.
Dokładny opis projektu
Jak korzystać z serwisu