Nasz Instytut

Rada Instytutu   • Dyrektor Instytutu Muzyki dr hab. prof. U¦ Hubert Mi¶ka
   • prof. zw. dr hab. Aleksander Lasoń
   • prof. dr hab. Wiesław Cienciała
   • prof. dr hab. Michał Korzistka
   • dr hab. prof. U¦ Joanna Glenc
   • dr hab. prof. U¦ Izabella Zielecka-Panek
   • dr hab. Bogumiła Dunikowska
   • dr hab. Krzysztof Gawlas
   • dr hab. Jacek Hamela
   • dr hab. Magdalena Jasińska-Żaba
   • dr hab. Małgorzata Kaniowska
   • dr hab. Anna Miech
   • dr hab. Bogumiła Mika
   • dr hab. Urszula Mizia
   • dr hab. Sabina Olbrich-Szafraniec
   • dr hab. Tomasz Orlow
   • dr hab. Tomasz Spaliński
   • dr hab. Waldemar Sutryk
   • dr hab. Anna Szostak-Myrczek
   • dr hab. Magdalena Szyndler
   • dr hab. Aldona ¦lusarz
   • dr hab. Wojciech Waleczek
   • dr Ewa Bogdanowicz
   • dr Agnieszka Kopińska
   • dr Małgorzata Mendel
   • mgr Maria Tomczyk-Korzistka
   • Barbara Fijak
   • Szymon Goraus
   • Mateusz Hrynkiewicz
   • Wioleta Krusberska
   • Anna Musioł
   • Adam Sojka
   • Marcin Sowa