Nasz Instytut

LinkiUniwersytet Śląski

Wydział Artystyczny

Instytut Sztuki

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Gazeta Uniwersytecka

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA

trzejkompozytorzy.pl

Cieszyn.pl

OX.PL - Portal Śląska Cieszyńskiego