Fotoreportaże

Koncert Orkiestry Kameralnej
Instytutu Muzyki
pod dyrekcją Hilarego Drozda

Urszula Mizia - wiolonczela27 maja 2008
foto: Piotr Cirbus ©