Strona główna

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU , PROGRAM KONFERENCJI, PLAKAT
Telewizja internetowa U¦
Gazeta Uniwersytecka U¦
Studencki serwis rozwoju "Więc jestem!"
Portal U¦ "Przystanek nauka"
Samorz±d Studencki U¦
Biuro karier U¦
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
YouTubeEdu


MUZYCZNA AKADEMIA SENIORA SART CIESZYN 2017
Cykl koncertów finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Kultura Dostępna 2017.Beskidzkie Warsztaty Akordeonowe odbęd± się w dniach 25-28 sierpnia 2017
Program warsztatów obejmuje zajęcia z praktyki wykonawczej, metodyki nauczania gry na akordeonie oraz doskonalenia czytania nut a vista. Jednym z prowadz±cych jest pracownik Instytutu Muzyki dr Wojciech Golec"Muzyka w muzyce"
to tytuł wykładu jaki dr hab. Bogumiła Mika zaprezentuje w słynnym Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.
28 czerwca 2017Koncerty dyplomowe Zespołów wokalnych III/3
Opieka artystyczna: dr Aleksandra Zeman
13 czerwca 2017XXI Uroczysty koncert akademicki z okazji ¦więta Uniwersytetu ¦l±skiego
Sala koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
10 czerwca 2017
Nasza ubiegłoroczna absolwentka zwyciężyła w kategorii - SZTUKA
Gala wręczenia nagród odbyła się 5 czerwca 2017 w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.Orkiestra Albert Band i Studenci Instytutu Muzyki
po raz drugi zagrała w Cieszynie

5 czerwca 2017Sukces konkursowy Cieszyńskiej Orkiestry Dętej U¦ w Katowicach
i jej dyrygenta dra Karola Pyki

4 czerwca 2017POZIOM PRYWATNY
Nowa płyta CD Tomasza Spalińskiego

1 czerwca 2017Jubileusz Profesor Krystyny Turek
Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 50-lecia działalno¶ci naukowo-dydaktycznej
prof. zw. dr hab. Krystyny Turek
31 maja 2017Cieszyńska Wiosna Muzyczna 2017
24 maja 2017New Voices in Music
Międzynarodowa konferencja naukowa na temat
NOWE OSOBOWO¦CI W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ
24-25 maja 2017Wykładowcy i studenci Instytutu Muzyki na Festiwalu „Musica Sacra”
22 maja 2017